teorianiedopunktu.tvp11.pl
TEORIA NIEDOPUNKTU - spadkobiercy geniuszu i telepatia oszustów

neologizmy

NEOLOGIZMY – NA RAZIE NEOLOGIZMY a w nich nowe elementy układanki.

Ułatwmy sobie życie stwórzmy nowe słowa, które będą uzupełniać istniejące określenia, będą ich synonimami. Jedno słowo zastąpi ich grupę, a raczej uzupełni ją aby pisząc tekst brzmiał on poprawnie stylistycznie, nie będą się powtarzać te same słowa. Skróci to przy okazji cały wpis, bo gdy brak jest pojedynczych wyrazów odzwierciedlających jakieś prawo, musimy użyć wielu wyrazów aby wyjaśnić w czym rzecz. Gdy zachodzi konieczność wielokrotnego wyjaśniania, to tekst robi się maślany.

 

Czasami łamiąc zasady, kilka wyrazów połączmy w jeden, które zachowując zasady ortografii powinny być oddzielnymi.

One samodzielnie w języku Polskim istnieją, mają jednak nieco inne znaczenie niż to co przy ich użyciu chcielibyśmy przekazać.

 

Pisząc je jako jeden odłączamy to wszystko od klasyki ich rozumienia, powstanie neologizm dla którego stworzymy formułę.

 

W TYM JEDNAK PRZYPADKU CHODZI O ICH  ZASTOSOWANIE POD OKREŚLONĄ DZIEDZINĘ.

 

POWTARZAM

Ich znaczenie z uwagi na połączenie dwu w jeden będzie należało inaczej rozumieć niż jak istniały one jako oddzielne. Jednak samo skojarzenie podstawowych ich znaczeń ma odzwierciedlać sens, tą metodą gdy poznamy ich znaczenie w nowym wydaniu, ( nauczymy się formułki ) będzie nam łatwiej od razu orientować się o co w tym chodzi.

 

 

OTO NOWE określenia i SŁOWA A PONIŻEJ ICH WYJAŚNIENIE

 

Najpierw proste - zastąpienie znanych stwierdzeń jednym wyrazem.

 

NADMASA - masa nieskończenie duża

NIEDOMASA - masa nieskończenie mała

NADENERGIA – energia nieskończenie duża.

NIEDOENERGIA - energia nieskończenie mała.

 

 

TERAZ TE NAJWAŻNIEJSZE

 

1 FIZYKA BEZWYMIAROWA

2 BEZPUNKT -

3 NIEDOPUNKT -

4 BIX -

5 NAMBIX

6 NEBIX

7 PRÓŻNIA ABSOLUTNA

PRÓŻNIA CAŁKOWITA - to określenie jest w użyciu.

Przypomnienie go w tym miejscu ma celu zwrócenie uwagi na  słowa – PRÓŻNIA ABSOLUTNA. Chodzi o to, że według mojej oceny sytuacji należy zrozumieć iż są dwa rodzajepróżni”. Postaram się wyjaśnić w czym rzecz, abyście mogli  państwo podzielić moje poglądy.

 

OTO TRZY PODSTAWOWE SFORMUŁOWANIA. NA ICH PODSTAWIE ROZWINĘ TAMAT.

 

NIEISTNIENIE ABSOLUTNE

MATERIA BEZWYMIAROWA

MATERIA BEZ OBJĘTOŚCIOWA

 

FIZYKA BEZWYMIAROWA - FIZYKA BEZWYMIAROWA.

Pierwsze określenie w wykazie - FIZYKA BEZWYMIAROWA - wyjaśnię na końcu. Ono odzwierciedla sens powstania wszystkich innych, zatem najpierw je wytłumaczę, a zrozumiemy, że warto byłoby je wszystkie podporządkować jednemu, jakby nowo powstałemu działowi, który trzeba jakoś nazwać.

 

W rozważaniach nad przestrzenią poruszany był problem istnienia i nieistnienia. Przestrzeń określona została jako coś istniejącego. Natomiast miejsce, które jest poza nią, to które jeszcze nią, przestrzenią, nie jest  ale będzie gdy ona, rozszerzając się dotrze tam nazwane zostało właśnie z powodu swojego nieistnienia NIEISTNIENIEM ABSOLUTNYM.

 

BEZPUNKT - BEZPUNKT - BEZPUNKT - BEZPUNKT -

BEZPUNKT - BEZPUNKT - BEZPUNKT - BEZPUNKT

BEZPUNKT - BEZPUNKT - BEZPUNKT - BEZPUNKT

NIEISTNIENIE ABSOLUTNE - DEFINICJA OKREŚLENIA -

Nieistnienie absolutne to stan niebycia absolutnego, którego nie można nazwać nawet miejscem. Miejsce jest przyporządkowane określonemu położeniu w przestrzeni, a coś takiego nieistniejącego absolutnie, niema namiarów astronomicznych. Tego po prostu niema. Zatem nie można go przyporządkować przestrzeni. Ono jest poza nią, w absolutnym niebycie.

 

Taki stan warto byłoby określić jednym słowem, stworzyć neologizm i przyporządkować go wyłącznie takiemu znaczeniu. Owo słowo miałoby się stać definicją nieistnienia absolutnego. Po zapoznaniu się z teorią można będzie zrozumieć, że takie postępowanie miało jeszcze jeden cel.

 

 

Aby zrozumieć wiele rzeczy, które dotychczas nie są wyjaśnione powstała teoria w której wyraz punkt jest przyporządkowany do innych słów. Jednym z nich jest BEZPUNKT.

 

BEZPUNKT- Stan nieistnienia. Nieistnienie absolutne. „Miejsce” które nie istnieje, którego dosłownie niema, czyli jest to absolutne nieistnienie. Cudzysłów przy słowie miejsce dlatego, że przestrzeń jest czymś, a nieistnienie absolutne, to nieistnienie niczego, zatem nieistnienie również i tego co nazywamy miejscem.

 

SKĄD WZIĘŁO SIĘ SKOJARZENIE Z PUNKTEM ?

 

To wynik teorii która zakłada początek istnienia z wielkiego wybuchu materii zamkniętej w punkcie mniejszym niż łebek szpilki.

Jednak punkt ma to do siebie, że istnieje, on jest nieskończenie mały, ale fizycznie jest. Czyli PUNKT z materią który wybuchł, czyli wielki wybuch kojarzymy z ISTNIENIEM wszechświata. Przeciw wagą dla niego jest zatem bezpunkt, czyli stan absolutnego NIEISTNIENIA. Mimo że nasz wszechświat ma wymiar, jego obwód to kształt  jednak styka się on z bezpunktem, to wyglądałoby że on bezpunkt ma wymiar i to bardzo duży, lub że jest ich, bezpunktów wiele na obwodzie

 

To jest jednak błąd myślowy, w tym przypadku słowo bezpunkt lekko wprowadza w błąd i lepiej było by użyć określenia nieistnienie absolutne.

Z uwagi jednak na skojarzenie słowa - punkt od którego powstał wielki wybuch powstało takie sformułowanie jak bezpunkt – jako przeciw waga dla tamtego. Ma to wzbogacić i uprościć słownik, aby jednym słowem zastąpić inne określenia, a czytelnik doskonale zorientuje się o co chodzi.

 

Mamy zatem dwa określenia znaczące to samo

NIEISTNIENIE ABSOLUTNE = BEZPUNKT

 


NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT

NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT

NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT -NIEDOPUNKT

Teoria Einsteina.

Spostrzeżenia jej dotyczące dały powody do myślenia, że w przestrzeni jest coś co oddziałuje na obiekty materialne uniemożliwiając im niezależnie od ich masy osiągnięcie granicznej prędkości światła. Aby moc to osiągnąć trzeba by im dostarczyć nieskończenie dużą dawkę energii.

 

Coś oddziałuje na obiekty materialne i to coś jest niewidzialne i ma również wspólne elementy ze słowem nieskończoność - skojarzenie z nieskończenie dużą dawką energii. Aby obiekt mógł osiągnąć prędkość światła i to nie zależnie od swojej masy trzeba by nu dostarczyć nadenergię. Co może być nie widzialne, nie istnieć i istnieć jednocześnie ? Oczywiście inaczej w tym przypadku rozumiejąc słowo istnieje niż klasycznie ?

Jedyne co przychodzi do głowy to pozbawienie materii wymiarów, pozbawienie jej objętości.

 

Czyli to coś należałoby nazwać MATERIĄ BEZWYMIAROWĄ.

Tu musimy przełamać bariery psychologiczne, bo materia właśnie dlatego jest materią bo ma wymiary, ma objętość, jest czymś, czymś istniejącym, a tu nagle proponuję pozbawić jej objętości. Czyli ma ona przestać być, czy tak ?

 

Odp. I tak i nie. Ma ona z punktu odniesienia naszego dotychczasowego rozumienia istnienia, czyli fizycznych jej namiarów przestać mieć objętość. Jednak wtedy już jej niewidzialne „ISTNIENIE” powoduje inne oddziaływania zewnętrzne niż mają na siebie obiekty wymiarowe, czyli zbudowane z klasycznej materii.

 

Taka bez objętościowa „materia” będzie się właśnie zachowywać tak jak zachowuje się to coś tajemniczego, nie widzialnego, „nie” istniejącego, a jednak oddziałującego na obiekty materialne, którego oddziaływania są coraz bardziej widoczne gdy obiekty zwiększają swoją prędkość zbliżając ją do szybkości światła. Ona będzie mieć właściwości takiego kosmicznego hamulca uniemożliwiającego obiektom materii wymiarowej osiągnięcie prędkości światła.

 

Aby naprowadzić czytelnika na tok myśli powodujący uświadomienie sobie w czym rzecz, znowu go poproszę aby spojrzał na różne obiekty wokół siebie. Widzi odległości między nim a nimi i są to różne odległości. Zatem widzi on przestrzeń, skoro widzi różnicę w odległościach, to tak jest, a przecież przestrzeń jest ….... no właśnie czym ?

Nie jest materią, ma wymiar, a jednak nie jest ciałem materialnym. Jest czymś w rodzaju wypełnienia między obiektami, a jednak nie da się jej namierzyć i przyporządkować temu co nazywamy istnieniem, fizycznym istnieniem. Przestrzeń jest niewidzialna a jednak widzimy różnice odległości zatem mimo jej niewidzialności jest ona jednocześnie widzialną. Prawda że prawie paranoja ?

Jednak prawie nie oznacza doskonałości, w tym przypadku paranoi.

 

Precyzyjnie wyjaśnię w czym jest rzecz, na razie jednak przyjmijmy owy neologizm do słownika MATERIA BEZWYMIAROWA. Rozumiejąc już dlaczego mimo jego odstępstwa od tego czym jest materia został temu słowu przyporządkowany. W sprzeczności z materią jest brak objętości i to kolejne odstępstwo zostało dołączone do naszego neologizmu. One razem pozwalają zrozumieć o co chodzi, z wyjaśnieniem dlaczego on powstał. Już nie odrzuca nas przy określeniu MATERIA BEZWYMIAROWA. Wiemy o co w tym ma chodzić, wiemy dlaczego tak to zostało określone. Wiemy że nie chodzi tu o materię w klasycznym zrozumieniu tego słowa, dlatego jest to neologizm.

 

POWTARZAM

Wiemy że słowo materia stoi w sprzeczności z brakiem wymiarów, z brakiem objętości. Materia pozbawiona objętości przestaje być materią, a przecież taki stan chciałem osiągnąć. Materia pozbawiona objętości, materia bezwymiarowa przestaje być materią, a staje się czymś w rodzaju samej masy.

NOWA HIPOTEZA KTÓREJ PÓŹNIEJ POSTARAM SIĘ DOWIEŚĆ.

Pozbawiając obiekt materialny o określonej masie wymiarów spowodowałem, iż stał się już nie obiektem materialnym, a samą masą. Bezwymiarową masą, masą samą w sobie. Masą bez objętościową, której ciężar właściwy stał się nieskończenie duży i to nie zależnie od masy obiektu, który został pozbawiony objętości. Tylko taki ciężar właściwy nie oddziałuje już w klasyczny sposób, bo on nie ma żadnej objętości. Nie wywiera nacisku na żadne pole powierzchni. Czy aby na pewno ?

 

W klasyczny sposób na pewno nie, ale inaczej już oddziałuje.

 

( TU NALEŻĄ SIĘ MAŁE WYJAŚNIENIA TO JEST JEDNAK NIECO INNE ZROZUMIENIE SŁOWA MASA NIŻ TO OBECNIE UŻYWANE. DOTYCZY TO MASY BEZ OBJĘTOŚCIOWEJ, KTÓRA NIE ODDZIAŁUJE JAK KLASYCZNA. TEORIA I BOZON HIGGSA WCIĄŻ OBOWIĄZUJĄ. TE NOWE SPOSTRZEŻENIA SĄ UZUPEŁNIENIEM TAMTEJ. TO SIĘ NAPRAWDĘ ZGADZA, PROSZĘ TYLKO WYTRWAĆ DO KOŃCA A ZROZUMIECIE PAŃSTWO O CO CHODZI ).

 

Skoro jest granica maksymalnej prędkości i ustalona jest ona teoretycznie na poziomie 300 000 km/sek. To oznacza, że gdyby takiemu niewidzialnemu obiektowi MATERII BEZWYMIAROWEJ  nadać objętość i to dowolną, to miałby om masę ściśle określoną.

 

Gdyby masa tam zawarta była by nadmasą to istnienie prędkości byłoby niemożliwym. Natomiast jakakolwiek wartość powyżej zera i poniżej nieskończoności powoduje wyznaczanie granicy maksymalnej prędkości oddziaływań. A jest ona zależną od masy MATERII BEZWYMIAROWEJ.

 

Wracam do mojego neologizmu MATERIA BEZWYMIAROWA.

Użycie słowa materia w połączeniu z następnym, które przeczy jego istnieniu, w pierwszej chwili zaszokuje czytelnika, ale po wyjaśnieniach pozwoli mu zrozumieć kierunek składania myśli i o czym jestem przekonanym, zgodzi się on ze mną, że tak należało nazwać to coś tajemniczego.

 

Mamy zatem już jedno tego określenie - -MATERIA BEZWYMIAROWA-

Stwórzmy dla niego skojarzeniowy jednowyrazowy synonim.

 

Znowu teoria wielkiego wybuchu powoduje skojarzenie tego z czymś w rodzaju punktu, tylko jak już wielokrotnie wspomniałem punkt ma to do siebie że fizycznie istnieje, jest nieskończenie mały, ale jest.

Z tego właśnie powodu materię o dowolnej masie „pozbawiłem” wymiarów, aby jej teoretycznie nie było. Jednak użyć określenia bezpunkt nie mogę, bo już je przyporządkowałem do nieistnienia absolutnego, czyli w tym nie może być nawet minimalnej dawki energii lub materii.

 

Aby nadać kierunek myślą, aby ukierunkować skojarzenia z punktem jako czymś niezmiernie maleńkim, zdecydowałem się użyć tego słowa razem z innym. Słowo NIE jest zaprzeczeniem. Następne to DO jako przyporządkowanie czemuś, dążące DO, zbliżające się DO, niebędące czymś, ale zbliżające się DO czegoś. Połączmy teraz wszystko w całość NIE-DO-PUNKT, NIEDOPUNKT.

 

Wyjaśnijmy teraz jego znaczenie, stwórzmy formułkę.

NIEDOPUNKT.

MATERIA BEZWYMIAROWA.

Coś materialnego pozbawionego objętości, pozbawionego wymiarów. Coś mniejszego od punktu. Istniejące, jednak inaczej niż fizyczne istnienie. Jest to materia pozbawiona wymiarów, jednak bez informacji jakie ma ona parametry, jaka jest tam jej ilość.

 

Jest to zatem tylko sucha informacja o takim stanie materii, bez dodatkowych informacji typu, jaka jest wielkość masy tej materii. Brak fizycznej objętości powoduje inne jej oddziaływania na otoczenie, w tym grawitacyjne.

 

Dowodem na jego ( jej – materii bezwymiarowej ) istnienie jest jego specyficzne oddziaływanie na otoczenie, odbiegające od oddziaływań obiektów mających wymiary.

 

Nikt tego nie zauważył, ale jego istnienia dowodzi teoria względności Einsteina. Sam Einstein tego nie zauważył. Nie „zobaczył” bo założył istnienie granicy oddziaływań, a nie zadał pytania - DLACZEGO JEST GRANICA.

WIDZĘ ŻE JEST GRANICA TO zadaję pytanie dlaczego jest granica i co wyznaczyło taki jej poziom ? ?Takie podejście lekko zdeformowało problem.Gdy się to zrozumie, to będzie już wiadomym, że aby wszystko było poukładane i mogło działać tak jak działa, to musi być granica, a istnieje ona dlatego, że to tak a tak działa.Odwracając.

To działa tak a tak i powoduje to zaistnienie granicy oddziaływań.

A jej wartość wynika z tego a tego.Czyli nie co było najpierw - jajko czy kura - a i jajko i kura.Tak, geniusz nie zadał pytania, a tylko założył że istnieje granica.

Założył, że tak jest na podstawie obserwacji.On zauważył, że istnieje jajko i udowodnił jego istnienie, a nie zadał pytania dlaczego ono jest i skąd się wzięło.

Pominął w ten sposób istnienie kury.

Skoro tak, to nie zauważył, że samo jajko bez kury istnieć nie może.

 

Jego postawienie w połączeniu z wynikami teorii względności pozwoliłoby zorientować się w istnieniu tajemniczego elementu X, który nazwałem niedopunktem.

 

 

NIEDOPUNKT = masa pozbawiona wymiarów, masa pozbawiona objętości.
BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -

BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -

BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -BIX -

Taki niedopunkt, „tajemniczy” element x w pierwszej chwili chciałem nazwać skrótem od słów materia bezwymiarowa i jako coś jeszcze nieznanego literą X, czyli MBWX.

 

Próbując jednak odmieniać ten nowo powstały wyraz, niezbyt dobrze brzmiało to fonetycznie.

Np. brakuje MBWX-a

Będąc odrobinę „zarozumiałym” zastosowałem skrót. Moje inicjały, zaczynając od nazwiska, potem imię i litera X

BORYCKI - B

IRENEUSZ - I

ELEMENT - X

 

POWSTAŁ BIX

Fonetycznie również brzmi nieźle

Niema BIX-a

 

Mamy zatem już trzy określenia znaczące to samo.

MATERIA BEZWYMIAROWA

NIEDOPUNKT.

BIX

Wszystkie te określenia oznaczają istnienie masy pozbawionej wymiarów. Informują o niej, jednak nie określają ilości tej masy. To jest tylko sucha informacja, że to jest taka masa.

 

BIX - materia bezwymiarowa bez określenia uwięzionej w ten sposób ilości masy.

BIX - niedopunkt  

NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -

NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -

NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -NAMBIX -

 

ROZWIŃMY NIECO BIX-a

On sam oznacza materię bezwymiarową - materię zamkniętą w niedopunkcie. Jak jednak napisałem nie określa on jej tam ilości, a może być ona dowolną.

Niezależnie od jej ilości niektóre parametry będą stałe.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY = NADDUŻY

OBJĘTOŚĆ = 0

 

Warto byłoby coś dodać do nazwy bix aby nadać mu nadmasę.

Ustalmy skrót dla nadmasy to - NAM

NA - NAD

M - MASA

 

Połączmy to z BIX-em powstanie NAMBIX

NAMBIX = materia pozbawiona wymiarów ( objętości ) o masie nieskończenie dużej.

NAMBIX = materia bezwymiarowa o masie nieskończenie dużej.

NAMBIX = niedopunkt z materią o nadmasie.

NAMBIX = nadmasa w niedopunkcie.

NAMBIX = niedopunkt z nadmasą.

 

NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -

NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -

NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -NEMBIX -

Podobnie uczyńmy z BIX-em aby określić w nim masę nieskończenie małą.

Stwórzmy skrót od niedomasa - - NEM

NIE DO - NE

MASA - M

 

Łącząc z BIX-em. = NEMBIX

 

NEMBIX = masa nieskończenie mała pozbawiona wymiarów.

NEMBIX = niedomasa zamknięta w niedopunkcie.

NEMBIX = niedomasa w niedopunkcie

NEMBIX = niedopunkt z niedomasą

 


------------------------------------------------------

Uwzględniając inne oddziaływania BIX-a niż materii wymiarowej i rozważania na temat przestrzeni – ISTNIENIA I NIE ISTNIENIA - czyli rozważania bezpunktu do przestrzeni. Doszedłem do wniosku, że coś w rodzaju materii bezwymiarowej, niedopunktu, BIX-a. ma wspólny element z istnieniem przestrzeni. Na co jak myślę zwrócili już państwo uwagę przy opisie NIEDOPUNKTU

 

DLACZEGO WYCIĄGNĄŁEM TAKIE WNIOSKI DOKŁADNIE WYJAŚNIĘ, ALE NIECO PÓŹNIEJ.

Teraz aby łatwiej poruszać się w tym wszystkim przyjmijmy do słownika i to słowo, jako kolejny neologizm którego znaczenie będziemy rozumieli.

 

Pokusiłem się i na następne neologizmy, tym razem dotyczyć one mają próżni.


POWSTAŁY DWA JEJ ZNACZENIA

 

JEDNO TO

PRÓŻNIA CAŁKOWITA

Czyli ta jaką znamy, to objętość pozbawiona gazów, jednak z zawartością czegoś w rodzaju BIX-ów, materii bezwymiarowej, niedopunktów.

 

DRUGIE TO

PRÓŻNIA ABSOLUTNA -PRÓŻNIA ABSOLUTNA -

PRÓŻNIA ABSOLUTNA -PRÓŻNIA ABSOLUTNA -

PRÓŻNIA ABSOLUTNA -PRÓŻNIA ABSOLUTNA -

To inne określenie tego czym jest to, co nie jest jeszcze przestrzenią, czyli jest to synonimem określeń - NIEISTNIENIE ABSOLUTNE, - BEZPUNKT - ( nie mylić z niedopunktem )FIZYKA BEZWYMIAROWA – FIZYKA BEZWYMIAROWA

FIZYKA BEZWYMIAROWA – FIZYKA BEZWYMIAROWA

FIZYKA BEZWYMIAROWA – FIZYKA BEZWYMIAROWA

Rozważając przestrzeń w połączeniu z teorią względności Einsteina dochodzi się do wniosku, że we wszechświecie istnieje coś niewidzialnego, pozornie nieistniejącego. Dlatego powstały powyższe neologizmy. To wszystko ma inne prawa niż te, które obowiązują w tym co nazywamy fizyką i jest ich dużo. Tak dużo jak tych, które istnieją w klasycznej fizyce.

Tamte wpływają na naszą, to się daje zauważyć.

 

Aby móc to wszystko poukładać i zrozumieć, należy przyporządkować je jednemu działowi, jakże odbiegającemu od klasycznej fizyki. Odbiegającemu, ale jak równie łatwo zauważyć nasza fizyka ma taki kształt, ma takie prawa, bo tam obowiązują określone, ale inne od naszych zasady, które wyznaczają kształt tej obecnej.

 

TERAZ „HEREZJA” NAZWAŁEM TO WSZYSTKO FIZYKĄ BEZWYMIAROWĄ.

Z JEJ PUNKTU ODNIESIENIA DOTYCHCZAS PROSTE OKREŚLENIA:

masa nieskończenie duża

masa nieskończenie mała

 

energia nieskończenie duża

energia nieskończenie mała

 

A RACZEJ ICH JEDNOWYRAZOWE SYNONIMY:

nadmasa

niedomasa

 

nadenergia

niedoenergia

 

 

STAŁY W POŁĄCZENIU Z INFORMACJĄ O BRAKU OBJĘTOŚCI ( są w niedopunkcie ) DOSKONAŁYM ODZWIERCIEDLENIEM WIELKOŚCI ICH ZAWARTOŚCI.

 

ICH NAZWY TO JAK TRAFIENIE W 10-KĘ.

Faktycznie masa, energia ściśnięta poniżej punktu, do nadpunktu stała się czymś więcej niż masą nieskończenie dużą -

STAŁA SIĘ JAKBY NADMASĄ.

ENERGIA NIESKOŃCZENIE DUŻA STAŁA SIĘ JAKBY NADENERGIĄ.

 

Te słowa uwypuklają, doskonale przyporządkowują wartości o których mówią do faktycznego ich stanu, do faktycznej ich ilości.

 

 

TO FAKTYCZNIE JEST JUŻ:

NADMASA, a nie masa nieskończenie duża.

NADEENRGIA, a nie energia nieskończenie duża.

 

NIEDOMASA, a nie masa nieskończenie mała.

NIEDOENERGIA, a nie energia nieskończenie mała.

 

Tu nie ma żadnej niedorzeczności takie ilości inaczej już oddziałują na otoczenie. Z punktu odniesienia klasyki stały by się np. czarnymi dziurami, jednak one są pozbawione objętości, zatem mogą istnieć nie wyrządzając otoczeniu krzywdy i jednocześnie na nie oddziaływać.

 

POZBAWIENIE WYMIARÓW, ( objętości ) SPOWODOWAŁ TAKI STAN RZECZY.

 

JAK ZAPAMIĘTAĆ NOWOŚCI I CZY WARTO SOBIE ZAPRZĄTAĆ NIMI GŁOWĘ ?

Cały ten tekst jest swoistego rodzaju nowością. Znaczenie nowych słów trzeba zapamiętać aby łatwiej poruszać się po dalszej części. Uczynię to w następujący sposób.

Działania „klatkowe”, podświadome w celu lepszego zapamiętywania informacji.

 

Najpierw wyjaśniłem znaczenie w formie pisanej, normalną czcionką podstawę i przyporządkowałem ją znaczeniu określonego słowa.

 

Następnie używając go w tekście, obok niego w nawiasie mniejszymi literami, czasami i w innym kolorze powtórzę formułkę, znaczenie owego słowa. Czynić tak będę za każdym razem gdy tylko ono ma się pojawić.

 

Tą metodą nasza podświadomość mimo, że nie będziemy już czytać tekstu w nawiasie będzie go rejestrować, a ponieważ znamy jego znaczenie, przeczytaliśmy na początku o co w tym chodzi, to będzie to podświadomie docierało do naszej świadomości.

 

Tą metodą teoretycznie przeczytaliśmy tekst raz i bez problemów zapamiętaliśmy go. To tak jak oglądanie filmu który przeplatany jest co jakiś czas jedną inną klatką. TO RAZ

 

DWA

Gdyby jednak zawartość tekstu w nawiasie nie docierała do nas poza naszą świadomością ( nie czytamy tekstu w nawiasie, jednak nasz wzrok podświadomie rejestruje go jako obraz, a nasz mózg porządkuje i nie czytając go ponownie, podświadomie, nie angażując świadomości zapamiętujemy to, uczymy się ) i zapomnimy co oznacza użyte określenie, gdy zapomnimy formułki, to możemy przeczytać to co jest w nawiasie nie dekoncentrując się, a tak by było gdybyśmy przerywając czytanie musieli odszukać tekst formułki i ponownie wrócić do podstawy.

 


IRENEUSZ BORYCKI

tu link do części 7
BIX

teoria niedopunktu przemowa teoria niedopunktu przestrzeń teoria niedopunktu 3

teoria niedopunktu 4 teoria niedopunktu 5 teoria niedopunktu 6 

teoria niedopunktu 7 teoria niedopunktu 8 teoria niedopunktu 9 

teoria niedopunktu teoria niedopunktu teoria niedopunktu

teoria niedopunktu 10 teoria niedopunktu 11 teoria niedopunktu 12

 

Copyright (c)2016 teorianiedopunktu.tvp11.pl | Design by Sunlight webdesign