teorianiedopunktu.tvp11.pl
TEORIA NIEDOPUNKTU - spadkobiercy geniuszu i telepatia oszustów

ZDEFINIOWAĆ CZAS 1

ZDEFINIOWAĆ CZAS 1

Strona w przygotowaniu...

 

CZAS OBIEKTYWNY

CZAS SUBIEKTYWNY

CZAS NADRZĘDNY

 

BIX-A NIE WIDAĆ BIX-A „NIEMA”

 

Skoro to jest „nieistniejąca” materia zatem jej ruch, czyli jej energia kinetyczna również nie będzie widziana jak to się dzieje np. gdy widzimy ruch wahadła.

WAHADŁO WPRAWI W RUCH POWIETRZE

 

SKORO JEDNAK PRZESTRZEŃ TO BIX

Zatem całe to co nazywamy objętością jest właśnie tym co nazywamy przestrzeniom, a jest nią dlatego że jest to wypełnienie bix-ami

To oznacza że wprowadzenie w ruch jednego bix-a spowoduje przekazywanie energi następnemu i to bez strat, żadna najmniejsza nawet część tej energi nie zostanie zaabsorbowaną przez bix-a i nie zostanie ona zamieniona na jakikolwiek inny rodzaj energii, bo na jaki ?

Ciepło - to jest również energia kinetyczna, ale atomów. Skoro jednak nie ma atomów zatem nie może być to zamienione na ciepło.

NA DŹWIĘK ?

NIE, chociaż z pewnymi wyjątkami .

Aby dźwięk mógł zaistnieć musi być ośrodek a w próżni go nie ma

 

A TO DLATEGO ŻE BIX JEST BEZWYMIAROWY ON NIE JEST MATERIĄ W TAKIM ROZUMIENIU JAKIM POTOCZNIE PRZYJĘŁO SIĘ JĄ OKREŚLAĆ

 

TĄ ENERGIĘ KINETYCZNĄ BIX-A NAZYWAMY FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ

 

SĄ TO ALE

 

czy fala elektromagnetyczna rozgrzewa powietrze 

Tak, a ilość przekazanej w ten sposób energii wynika z częstotliwości, zależy również od ośrodka na który ona oddziałuje. Skoro w próżni nie ma ośrodków ( poza samą przestrzenią, a jak udowodniłem ona nie jest niczym, a jest właśnie skupiskiem, istnieniem bix-ów ) to oznacza że nie ma ona czemu oddać w taki sposób energii. Siłą rzeczy transport odbywa się bez strat.

 

ZAMIANA NA INNY RODZAJ ENERGI FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ W PRÓŻNI.

NA Ciepło ?

NIE  DZIELA

NA dźwięk ?

NIE

 

TO JEST FALA ELEKTROMAGNETYCZNA I DOCIERA ONA DO MIEJSCA PRZEZNACZENIA W OKREŚLONYM CZASIE, - NIE DZIEJE SIĘ TO WYSŁANE I JUŻ DOTARŁO - TO OZNACZA

1

ŻE ISTNIEJE W OGÓLE PRĘDKOŚĆ WZAJEMNYCH ODDZIAŁYWAŃ, A SKORO TAK I CZAS DOTARCIA FALI JEST TYM DŁUŻSZY IM WIĘKSZA JEST ODLEGŁOŚĆ, TO OZNACZA ŻE ODLEGŁOŚĆ JEST RÓWNIEŻ CZYMŚ, BO ODDAJE ENERGIĘ JEDNEMU CZEMUŚ ON NASTĘPNEMU SWOJEMU SĄSIADOWI I CZYM WIĘCEJ JEST NA DRODZE TAKIEGO CZEGOŚ TO OCZYWISTYM JEST IŻ CZAS TRANSPORTU BĘDZIE DŁUŻSZYM

 

HIPOTETYCZNIE CZAS PRZEMIESZCZANIA SIĘ ENERGI W JEDNYM CZYMŚ = X

MAMY PO DRODZE 3 COŚ TO CZAS DOTARCIA BĘDZIE = 3X

MAMY 5 CZEGOŚ TO CZAS = 5X

 

GDYBY BYŁO 0 CZEGOŚ TO CZAS DOTARCIA = 0X

 

GDYBY PRZESTRZEŃ NIE BYŁABY USIANA OWYM CZYMŚ TO JAK W OGÓLE MOGŁABY ISTNIEĆ. WŁAŚNIE TO COŚ JEST TYM CO NAZYWAMY PRZESTRZENIĄ. NAZWAŁEM TO BIX-EM

JEGO WŁAŚCIWOŚCI SĄ TAKIE ŻE Z NASZEGO ODNIESIENIA, Z NASZEGO ROZUMIENIA SŁOWA MATERIA ON JEST NIEMATERIALNYM, A JEDNAK ODDZIAŁUJE NA MATERIĘ WYMIAROWĄ. WIDZIMY JEGO RUCH, JEGO ENERGIĘ KINETYCZNĄ KTÓRĄ NAZYWAMY FALĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ.

 

BEZ NIEGO NIE BYŁOBY MOŻLIWE ISTNIENIE W OGÓLE.

ON SKŁADA SIĘ RÓWNIEŻ I NA MATERIĘ WYMIAROWĄ, POWODUJĄC TO ŻE MA ONA TO CO NAZYWAMY OBJĘTOŚCIĄ, BEZ NIEGO NASZA MATERIA BYŁABY BEZWYMIAROWĄ, BEZ OBJĘTOŚCIOWĄ, PRZESTAŁBY BYĆ MATERIĄ W TAKIM ROZUMIENIU W JAKIM FUNKCJONUJE ONO OBECNIE.

 

ILOŚĆ BIX-ÓW MOŻEMY NAZYWAĆ CZASEM NADRZĘDNYM.

 

BIX TO RÓWNIEŻ POJĘCIE CZASU, A LEPIEJ TO ZROZUMIEMY GDY WYJAŚNIAJĄC PROBLEM NAJPIERW CZA,S ALE CZAS SUBIEKTYWNY ROZPATRYWAĆ BĘDZIEMY Z POZYCJI PROPORCJI DWU PRĘDKOŚCI.

Copyright (c)2016 teorianiedopunktu.tvp11.pl | Design by Sunlight webdesign